Παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και ο ισολογισμός του έτους 2013.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2013.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2013.