Στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ λειτουργούν 3 Βλητικοί Σταθμοί*:

  1. Το Εργαστήριο Βαλλιστικών Δοκιμών – Βλητικός Σταθμός στο εργοστάσιο στον Υμηττό Αττικής, το οποίο πραγματοποιεί ελέγχους σε πυρομαχικά μικρών διαμετρημάτων και σε αντιβαλλιστικά υλικά.
    Το Εργαστήριο είναι πιστοποιημένο από το ΝΑΤΟ σαν Εθνικό Κέντρο Δοκιμών για πυρομαχικά μικρών διαμετρημάτων.
    Το εργαστήριο λειτουργεί με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, καλύπτει μία έκταση 450m2 όπου υπάρχουν πέντε σήραγγες μήκους 50 έως 200 μέτρων και είναι πλήρως εξοπλισμένο.
  2. Ο Βλητικός Σταθμός στο εργοστάσιο του Αιγίου, στον οποίο ελέγχονται τα προϊόντα του εργοστασίου (όπλα). Οι εγκαταστάσεις δοκιμών βρίσκονται εντός του χώρου του εργοστασίου του Αιγίου. Ο Βλητικός Σταθμός περιλαμβάνει τέσσερις σήραγγες μήκους 25 έως 100 μέτρων και ένα υπαίθριο πεδίο βολής μήκους 15 μέτρων.
  3. Ο Βλητικός Σταθμός στο εργοστάσιο του Λαυρίου στον οποίο ελέγχονται πυρομαχικά και όπλα μεσαίων διαμετρημάτων (πυροβόλα, εκτοξευτές βομβίδων κ.λπ). Οι βλητικές δοκιμές πραγματοποιούνται σε υπαίθριο πεδίο βολής μήκους 200 μέτρων το οποίο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Επιπλέον τα ΕΑΣ χρησιμοποιούν διάφορα πεδία βολής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κυρίως το Πεδίο Βολής Κοσκίνων στην Εύβοια) για δοκιμές σε πυρομαχικά και βαρέα όπλα μεγάλου βεληνεκούς (όλμοι κ.λπ).

* Οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε πελάτες αμυντικού τομέα