Εργαστήρια Μετρολογίας

Εργαστήριο Μετρολογίας  Υμηττού με εφαρμογή του προτύπου ISO 17025*

Το Εργαστήριο Μετρολογίας είναι μέρος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων Υμηττού της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Το Εργαστήριο λειτουργεί βάσει σαφώς τεκμηριωμένων διαδικασιών και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης κατά ELOT EN ISO / IEC 17025 . Το προσωπικό του εργαστηρίου έχει εκπαιδευτεί σχετικά με τις διαδικασίες, τις μεθόδους και την ορθή χρήση του εξοπλισμού. Έχουν εμπειρία και ικανότητα εκτέλεσης ακόμη και των πιο σύνθετων μετρήσεων και δοκιμών υψηλής ακρίβειας.

Το εργαστήριο καλύπτει έκταση 300 m2 και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν. Οι Αίθουσες βαθμονόμησης του Εργαστηρίου Μετρολογίας έχουν κατασκευαστεί σε ειδικά θεμέλια για να διασφαλιστεί η απομόνωση των κραδασμών. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με ειδικούς πάγκους εργασίας από μαύρο γρανίτη (κλάσεις 1 και 00 σύμφωνα με το DIN 876).

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες εντός του εργαστηρίου συμμορφώνονται με τις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές για τέτοιες εγκαταστάσεις και διατηρούνται με τη χρήση ενός ειδικού συστήματος κλιματισμού που διατηρεί τη θερμοκρασία στους 20 ° C ± 0,5 ° C και την υγρασία σε επίπεδο μεταξύ 50% – 60%.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει κοινά και ειδικά μικρόμετρα, παχύμετρα, ηλεκτρονικούς κατακόρυφους μετρητές ύψους, πλάκες εφαρμογής γρανίτη, κασετίνες προτύπων πλακιδίων (πρότυπα ορθογώνια μπλοκ μέτρησης ), κατηγορίας -Κ -,-0-, -1-, -2- ,
πρότυπες σφαίρες και κυλίνδρους, συσκευές βαθμονόμησης για όργανα μέτρησης και τις ακόλουθες μηχανές μέτρησης:

Μηχανή μέτρησης PMM 866-3D, για μεγάλα κομμάτια – ακρίβεια: έως 0,50 μm.

Μηχανή μέτρησης SIP – 302M, για κυλινδρικά και επίπεδα αντικείμενα, εσωτερικά και εξωτερικά σπειρώματα κ.λπ. – ακρίβεια: έως 0,40 μm.

Μικροσκόπιο μέτρησης UMW – SKI, με μεγεθυντικούς φακούς και αξεσουάρ, με προσπίπτον φως για «τυφλά» σημεία μέτρησης, ραδίων, μέτρηση περιγράμματος, γωνιών, ακτινών, γωνιών σπειρώματος κ.λπ.

Μηχανικός συγκριτής TESA UPD, πλήρης με αξεσουάρ (ηλεκτρονικό θερμόμετρο ακριβείας με 4 αισθητήρες, μονοχρωματική πηγή φωτός, οπτικό επίπεδο κ.λπ.) για τη βαθμονόμηση των μετρητικών πλακιδίων (μπλοκ) – κλάσης ακριβείας: 0,1 & 2.
Συσκευή βαθμονόμησης MINI – HORIZONTAL, για τη βαθμονόμηση των μετρητικών ρολογιών, (τύπου άξονα τύπου μοχλού κ.λπ.) και τη βαθμονόμηση διαφόρων μικρών οργάνων – ακρίβεια: έως 0,40 μm.

Συσκευή μέτρησης κατακόρυφου ύψους TRIMOS V600 +, για μέτρηση ύψους, καθώς και αποστάσεις μεταξύ κέντρων οπών – ακρίβεια: 1 μm.

Συσκευές διακρίβωσης ροπόκλειδων MECMESSIN TWC-1 & TWC-4

Πρότυπα βάρη για βαθμονόμηση ζυγών κατηγορίας F & Ν.

Ο σχεδιασμός και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό του διασφαλίζουν την αξιοπιστία του μεγάλου εύρους εφαρμογών που εκτελούνται στο εργαστήριο για την εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και τους πελάτες της.

* Οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε πελάτες αμυντικού τομέα

Εργαστήριο Μετρολογίας Αιγίου*

Το Εργαστήριο Μετρολογίας είναι μέρος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων Αγίου της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.
Το Εργαστήριο λειτουργεί βάσει σαφώς τεκμηριωμένων διαδικασιών και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης κατά ELOT EN ISO / 9001. Το προσωπικό του εργαστηρίου έχει εκπαιδευτεί σχετικά με τις διαδικασίες, τις μεθόδους και την ορθή χρήση του εξοπλισμού. Έχουν εμπειρία και ικανότητα εκτέλεσης ακόμη και των πιο σύνθετων μετρήσεων και δοκιμών υψηλής ακρίβειας.

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με ειδικούς πάγκους εργασίας από μαύρο γρανίτη (κλάσεις 1 και 00 σύμφωνα με το DIN 876).
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες εντός του εργαστηρίου συμμορφώνονται με τις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές για τέτοιες εγκαταστάσεις και διατηρούνται με τη χρήση ενός ειδικού συστήματος κλιματισμού που διατηρεί τη θερμοκρασία στους 20° C ± 2° C και την υγρασία σε επίπεδο μεταξύ 30% – 50%.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει κοινά και ειδικά μικρόμετρα, παχύμετρα, ηλεκτρονικούς κατακόρυφους μετρητές ύψους, πλάκες εφαρμογής γρανίτη, κασετίνες προτύπων πλακιδίων (πρότυπα ορθογώνια μπλοκ μέτρησης ), κατηγορίας -00-,-0-, -1-, -2-
πρότυπες σφαίρες και κυλίνδρους, συσκευές βαθμονόμησης για όργανα μέτρησης και τις ακόλουθες μηχανές μέτρησης:
Μηχανή μέτρησης SIP – 302M, για κυλινδρικά και επίπεδα αντικείμενα, εσωτερικά και εξωτερικά σπειρώματα κ.λπ. – ακρίβεια: έως 0,40 μm.
Μικροσκόπιο μέτρησης ETALON ECM200, με μεγεθυντικούς φακούς και αξεσουάρ, με προσπίπτον φως για «τυφλά» σημεία μέτρησης, ραδίων, μέτρηση περιγράμματος, γωνιών, ακτίνων, γωνιών σπειρώματος κ.λπ.

Μηχανικός συγκριτής TESA UPC, πλήρης με αξεσουάρ (θερμόμετρο ακριβείας με 4 αισθητήρες, μονοχρωματική πηγή φωτός, οπτικό επίπεδο κ.λπ.) για τη βαθμονόμηση των μετρητικών πλακιδίων (μπλοκ) – κλάσης ακριβείας: 0,1 & 2.

Συσκευή βαθμονόμησης ύψους –height master-ακρίβειας 0,002 mm, για τη βαθμονόμηση των μετρητικών ρολογιών, (τύπου άξονα τύπου μοχλού κ.λπ.) και τη βαθμονόμηση διαφόρων μικρών οργάνων – ακρίβεια: έως 0,40 μm.

Μετρήσεις θερμοκρασιών από -50° C έως 1760° C.

Μετρήσεις βάρους κατηγορίας F και Ν.

Ο σχεδιασμός και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό του διασφαλίζουν την αξιοπιστία του μεγάλου εύρους εφαρμογών που εκτελούνται στο εργαστήριο για την εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και τους πελάτες της.

* Οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε πελάτες αμυντικού τομέα