Τμήματα Επικοινωνίας

Οικονομική Διεύθυνση

Οικονομική Διεύθυνση
 financial@eas.gr

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό
 +302109799150
 hr@eas.gr

Πληροφορική

Πληροφορική
 +302109799800
 it@eas.gr

Πωλήσεις

Πωλήσεις
 +302109799202
 sales@eas.gr

Προμήθειες

Προμήθειες
 +302109799353
 purchases@eas.gr