Παναγιώτης Δούκας,
Τεχνικός Υπάλληλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων
Μέλος Δ.Σ.

Your Content Goes Here