Νικόλαος Κωστόπουλος,
Σύμβουλος Επιχ/κής Ανάπτυξης
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Νίκος Κωστόπουλος  προέρχεται από τον χώρο των Επιχειρήσεων όπου εργάζεται μέχρι σήμερα ως Στέλεχος Διοίκησης και Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε επιχειρήσεις, όπως Planet, Δ.Ε.Η. και Dialect Technologies. Στην επαγγελματική του πορεία έχει διατελέσει εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος σημαντικών εταιριών του ιδιωτικού τομέα, όπως η εταιρεία Planner – θυγατρική εταιρείας μέλους του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Ειδικός Σύμβουλος των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ και Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Διαθέτει εμπειρία σε μελέτες αναδιοργάνωσης υπηρεσιών, επιχειρησιακά σχέδια, διαχείριση έργων υποδομών και μεταφορών, κατασκευής και αξιοποίησης μεγάλων ακινήτων και έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά διαπεριφερειακά προγράμματα, όπως το Interreg, καθώς και σε μελετητικά έργα κυρίως στις χώρες της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης, στη Βουλγαρία και Ρουμανία, Κύπρο, Τουρκία, Συρία, Ιορδανία και χώρες Maghreb. Ενδεικτικά, στην Κύπρο συμμετείχε στην αναδιοργάνωση του δημόσιου συστήματος προμηθειών με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο προμηθειών, ενώ στη Βουλγαρία συμμετείχε στον σχεδιασμό και τη δημιουργία του πετυχημένου μηχανισμού ενάντια στη διαφθορά (anti-corruption system), o οποίος λειτουργεί υποστηρικτικά στο έργο του Υπουργικού Συμβουλίου. Από τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ συνέβαλλε καθοριστικά στην απεμπλοκή του Οργανισμού από διαγωνισμούς προμήθειας νέων ασθενοφόρων και κινητών μονάδων που δέσμευαν τον Οργανισμό για πολλά χρόνια, πετυχαίνοντας σημαντική μείωση – περίπου 4 εκ. ευρώ – στην προμήθεια του νέου στόλου, αλλά και στην ενίσχυσή του μέσω της αξιοποίησης ιδιωτικών προσφορών με όρους διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχε την ευθύνη συντονισμού του ανθρώπινου δυναμικού (περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι), ήταν υπεύθυνος για την εκπόνηση δράσεων αντιμετώπισης του προσφυγικού – μεταναστευτικού ρεύματος στην Ελλάδα, ενώ ήταν από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης γραφείου της ΠΒΑ στις Βρυξέλλες – το οποίο έχει αποτελέσει πρόδρομο για άλλους ΟΤΑ.

Έχει τελειώσει τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, είναι απόφοιτος του Τμήματος Γερμανικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα παρακολούθησε σπουδές Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Fernuniversitaet Hagen της Γερμανίας. Είναι κάτοχος Μ.Β.Α. από το Zurich Elite Business School στην Ελβετία, και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση (Μ.E.G.) από το Πανεπιστήμιο Neapolis στην Κύπρο και στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είχε σημαντική ενασχόληση με τα κοινά, ενώ διετέλεσε αιρετός Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής την περίοδο 2014-2019.