Στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ λειτουργούν 3 Βλητικοί Σταθμοί:

1. Το Εργαστήριο Βαλλιστικών Δοκιμών – Βλητικός Σταθμός στο εργοστάσιο στον Υμηττό Αττικής, το οποίο πραγματοποιεί ελέγχους σε πυρομαχικά μικρών διαμετρημάτων και σε αντιβαλλιστικά υλικά.

To Εργαστήριο είναι πιστοποιημένο από το ΝΑΤΟ σαν Εθνικο Κέντρο Δοκιμών για πυρομαχικά μικρών διαμετρημάτων.

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά το     πρότυπο ISO /IEC 17025 από τον Μάρτιο του 2009 για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

α. Βαλλιστική αντίσταση ατομικών θωρακισμένων μέσων προστασίας σώματος

β. Δοκιμές και ταξινόμηση της αντίστασης έναντι προσβολής από σφαίρα σε ύαλο για δομική χρήση και υαλοπίνακες ασφαλείας

γ. Δοκιμές και ταξινόμηση της αντίστασης έναντι προσβολής από σφαίρα σε πόρτες, παράθυρα, περσίδες, παραθυρόφυλλα

Το εργαστήριο λειτουργεί με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, σε χώρο 450m2  όπου υπάρχουν πέντε σήραγγες μήκους 50 έως 200 μέτρων και είναι πλήρως εξοπλισμένο.

2. Ο Βλητικός Σταθμός στο εργοστάσιο του Αιγίου, στον οποίο ελέγχονται τα προϊόντα του εργοστασίου (κυρίως όπλα). Οι εγκαταστάσεις δοκιμών βρίσκονται εντός του χώρου του εργοστασίου του Αιγίου.

3. Ο Βλητικός Σταθμός στο εργοστάσιο του Λαυρίου στον οποίο ελέγχονται πυρομαχικά μεσαίων διαμετρημάτων. Οι βλητικές δοκιμές πραγματοποιούνται σε πεδίο βολής εμβέλειας 200 μέτρων, το οποίο βρίσκεται εντός του εργοστασίου.

Επιπλέον τα ΕΑΣ χρησιμοποιούν διάφορα πεδία βολής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κυρίως το Πεδίο Βολής Κοσκίνων στην Εύβοια) για ελέγχους σε πυρομαχικά μεσαίων και μεγάλων διαμετρημάτων.


Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162