1.Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015


 

  1. Εργαστήριο Βαλλιστικών Δοκιμών – Βλητικός Σταθμός ΣΕΥ, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17025:2005


 


Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162