1. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας, ISO 9001:2015

                         ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.


2.	Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EN ISO 14001: 2004 2. Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EN ISO 14001: 2004

                           Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. - Συγκρότημα Εργοστασίων Λαυρίου


3.	Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία,  OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008 3. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008

                           Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. - Συγκρότημα Εργοστασίων Λαυρίου


 4. Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Εργαστηρίου Βαλλιστικών Δοκιμών – Βλητικός Σταθμός, ISO 17025:2005

                            Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. - Εργαστήριο Βαλλιστικών Δοκιμών - Βλητικός Σταθμός


 5. Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Εργαστηρίου Διαστασιακών Μετρήσεων & Διακριβώσεων, ISO 17025:2005

                         Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. - Εργαστήριο Διαστασιακών Μετρήσεων & Διακριβώσεων


Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162