Η φήμη των ΕΑΣ τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό βασίζεται στην υψηλή ποιότητα, την αξιοπιστία και την υποστήριξη των προϊόντων τους.

Προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, τα ΕΑΣ έχουν αναπτύξει και διατηρούν ένα ευρύτατο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο ελέγχει όλες τις παραγωγικές φάσεις, από τις πρώτες ύλες έως το τελικό προϊόν.

Το Σύστημα Διασφάλισης της ποιότητας είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ.

Επιπρόσθετα, το Σύστημα Ποιότητας των ΕΑΣ ακολουθεί τις διατάξεις και του ΝΑΤΟϊκού Συστήματος Ποιότητας AQAP-2110 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού αλλά και των ξένων Υπουργείων Άμυνας.

Η πιστή εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας παρακολουθείται σε μόνιμη βάση από Επιτροπές ελέγχου της ποιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες εδρεύουν μέσα στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ.

Τα ΕΑΣ επιπλέον λειτουργούν ένα αξιόλογο αριθμό καλώς εξοπλισμένων εργαστηρίων τα οποία διασφαλίζουν την αξιοπιστία και τα υψηλά πρότυπα των δοκιμών και των μετρήσεων που διενεργούνται στα προϊόντα τους. Στα εργαστήρια αυτά γίνονται δοκιμές με βάση τα πρότυπα MIL-STDς, STANAG, ASTM, EN, ISO, DIN, καθώς και τις αντίστοιχες προδιαγραφές του κάθε πυρομαχικού ή οπλικού συστήματος.

Μεταξύ των εργαστηρίων, το Εργαστήριο Μετρολογίας και ο Βλητικός Σταθμός , εγκατεστημένα στο εργοστάσιο των ΕΑΣ στον Υμηττό, έχουν πιστοποιηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με το Πρότυπο Εργαστηρίων ΕΝ 17025 για μια σειρά πεδία δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα ο Βλητικός Σταθμός είναι πιστοποιημένος από το ΝΑΤΟ ως Εθνικό Κέντρο Δοκιμών για μικρά διαμετρήματα.

Συγχρόνως υπάρχουν 2 ακόμα Βλητικοί Σταθμοί στα εργοστάσια Αιγίου και Λαυρίου για βαλλιστικές δοκιμές των προϊόντων που παράγονται σε αυτά.

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162