Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 22/11/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αποφασίζει τη σύγκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την 22η Νοεμβρίου 2018.

περισσότερα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 22/11/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αποφασίζει τη σύγκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την 22η Νοεμβρίου 2018.

περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 05/09/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αποφασίζει τη σύγκληση σε Τ. Γ. Συνέλευση των Μετόχων, την 5η Σεπτεμβρίου 2018.

περισσότερα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 20/11/2017

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Νοεμβρίου 2017.

περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 01/09/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αποφασίζει τη σύγκληση σε Τ. Γ. Συνέλευση των Μετόχων, την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η Πώληση του Οικοπέδου της Ελευσίνας

Την 12η Απριλίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πώληση του οικοπέδου της Ελευσίνας, ιδιοκτησίας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στα ΕΛΠΕ.

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22_12_2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΕ (ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21_12_2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΕ (ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Των Ανωνύμων Εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΒΟ - ΠΥΡ-ΚΑΛ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162