ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ  Ε.Α.Σ

Σήμερα 22 Ιουνίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.) και διακριτικό τίτλο ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ.,το οποίο ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ.400/455/43284/Σ.9166/15.06.2017 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 284/15.06.2017 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.).

Η σύνθεση του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου είναι :

α. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Ροΐδης του Δημητρίου, Αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού ε.α.

β. Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Θεόφιλος Βασιλείου του Αθανασίου, τέως Βουλευτής – Πολιτικός Επιστήμονας.

γ.  Μέλη οι κ.κ :

  • Δημήτριος Κουτσομπίνας του Κωνσταντίνου, Ταξίαρχος (ε.α).
  • Αλέξιος Καϊμάκης του Νικολάου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, συνταξιούχος υπάλληλος πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  • Χρήστος Βαλλιάνος του Αδάμ,  Χημικός Μηχανικός.
  • Ανδρέας Λάμπρης του Λαμπράκη, Δικηγόρος Αθηνών και Πολιτικός Επιστήμονας.
  • Παναγιώτης Δούκας του Ιωάννη, εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3429/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162