Διαγωνισμός 17/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Κλειστό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 101.000 Bandoleers.

περισσότερα

Διαγωνισμός 16/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εταιρείας ορκωτών ελεγκτών.

περισσότερα

Σύναψη Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Ασφαλιστική Εταιρεία

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» ενδιαφέρεται για τη Σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, με εταιρεία που ασκεί νόμιμα ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα.

περισσότερα

Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια 11.000 κιλών Composition A3.

περισσότερα

Διαγωνισμός 13/ΚΔ/2017

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διενέργεια Ετήσιου Προληπτικού Ελέγχου (Checkup) του προσωπικού της».

περισσότερα

Διαγωνισμός 11/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

περισσότερα

Διαγωνισμός 10/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την κατασκευή και προμήθεια , 9.160 τεμαχίων Ξυλοκιβωτίων Συσκευασίας και 615 τεμαχίων Παλεττών Συσκευασίας.

περισσότερα

Διαγωνισμός 08/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 08/ΚΔ/2017 για την αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα Μέσης 20.000 Volt ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ με τροποποιημένους όρους.

περισσότερα

Διαγωνισμός 05/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 04/ΚΔ/2017 για την προμήθεια 17.000 τεμ. Δακτυλίων Σφήνωσης ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ με τροποποιημένους όρους.

περισσότερα

Διαγωνισμός 04/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 04/ΚΔ/2017 για την προμήθεια 154.500 κιλών Χάλυβα ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ με τροποποιημένους όρους.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162