Διαγωνισμός 02/ΚΔ/2016 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 06/03/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (Courier) εγγράφων και δεμάτων.

περισσότερα

Διαγωνισμός ΣΤ380

Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ, Συγκρότημα Εργοστασίων ΑΙΓΙΟΥ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 2.110 τεμαχίων Αδιάβροχου καλύμματος διόπτρας.

περισσότερα

Διαγωνισμός ΣΤ379

Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ, Συγκρότημα Εργοστασίων ΑΙΓΙΟΥ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 2.110 τεμαχίων Αδιάβροχης θήκης κάννης με ιμάντα μεταφοράς.

περισσότερα

Διαγωνισμός ΣΤ378

Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ, Συγκρότημα Εργοστασίων ΑΙΓΙΟΥ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 1.050 τεμαχίων ξυλοκιβωτίων συσκευασίας.

περισσότερα

Διαγωνισμός 05/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 17.000 τεμ. Δακτυλίων Σφήνωσης.

περισσότερα

Διαγωνισμός 04/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 154.500 κιλών Χάλυβα σε ράβδους.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 02/ΚΔ/2017

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 06/03/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (Courier) εγγράφων και δεμάτων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 34/ΚΔ/2016

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Μετασκευής Χώρων Κτιρίου 135 στο Σ.Ε.Λ.

περισσότερα

Διακήρυξη Νο 32/ΚΔ/2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια option Δίσκων Ορειχάλκου.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 27/ΚΔ/2016 - Παράταση

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης αυτών στο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 27/ΚΔ/2016 μετατίθεται και ορίζεται ως νέα η 31/10/2016.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162