Μειοδοτικός Διαγωνισμός 21/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για την προμήθεια ενδυμάτων εργασίας διαφόρων τύπων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 25/ΚΔ/2017 - Παράταση

Δια της παρούσης η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Συμμετοχής στον υπ' αριθμ. 25/ΚΔ/2017 Διεθνή Διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία, παρατείνεται.

περισσότερα

Διαγωνισμός 25/ΚΔ/2017

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία, που αφορά σε Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής, για την Απορρύπανση – Εξυγίανση Εγκαταστάσεών της

περισσότερα

Διαγωνισμός 17/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ επαναπροκηρύσσει Κλειστό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 101.000 υφασμάτινων τελαμώνων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 13/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Διενέργεια Ετήσιου Προληπτικού Ελέγχου του προσωπικού της» ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

περισσότερα

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 20/ΚΔ/2017

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για εκποίηση σκάρτων μετάλλων (scrap), του Εργοστασίου Λαυρίου.

περισσότερα

Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι ο Ανοικτός Μειοδοτικός Νο 15/ΚΔ/2017, για την προμήθεια 11.000 κιλών CompositionA3, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

περισσότερα

Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης αυτών στο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 15/ΚΔ/2017, μετατίθεται.

περισσότερα

Διαγωνισμός 11/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Διαγωνισμός Νο 11/ΚΔ/2017, για την ανάδειξη Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης, επαναλαμβάνεται με τροποποιημένους όρους

περισσότερα

Μετάθεση ημερομηνίας συνάντησης

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η ημερομηνία συνάντησης 17/05/2017 ημέρα Τετάρτη στην υπ’ αριθμ. 621/8.5.2017 Πρόσκλησή της, μετατίθεται.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162