Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια 11.000 κιλών Composition A3.

περισσότερα

Διαγωνισμός 13/ΚΔ/2017

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διενέργεια Ετήσιου Προληπτικού Ελέγχου (Checkup) του προσωπικού της».

περισσότερα

Διαγωνισμός 11/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

περισσότερα

Διαγωνισμός 10/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την κατασκευή και προμήθεια , 9.160 τεμαχίων Ξυλοκιβωτίων Συσκευασίας και 615 τεμαχίων Παλεττών Συσκευασίας.

περισσότερα

Διαγωνισμός 08/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 08/ΚΔ/2017 για την αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα Μέσης 20.000 Volt ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ με τροποποιημένους όρους.

περισσότερα

Διαγωνισμός 05/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 04/ΚΔ/2017 για την προμήθεια 17.000 τεμ. Δακτυλίων Σφήνωσης ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ με τροποποιημένους όρους.

περισσότερα

Διαγωνισμός 04/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 04/ΚΔ/2017 για την προμήθεια 154.500 κιλών Χάλυβα ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ με τροποποιημένους όρους.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 08/ΚΔ/2017

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την αντικατάσταση του υπάρχοντος Γενικού Πίνακα στο Σ.Ε.Υ.

περισσότερα

Διαγωνισμός 06/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την κατασκευή και προμήθεια Ξυλοκιβωτίων Συσκευασίας.

περισσότερα

Διαγωνισμός 03/ΚΔ/2017

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 21/02/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Λιπαντικών.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162