Μειοδοτικός Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2016 - 2η Παράταση

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2017 - Παράταση

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η ημερομηνία υποβολής προσφορών στον υπ’ αριθμ. 32/ΚΔ/2017 Διαγωνισμό, παρατείνεται έως την 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

περισσότερα

Διακήρυξη Νο 33/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. διακηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών, συνολικού προϋπολογισμού 239.352,53€.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών.

περισσότερα

Διαγωνισμός 31/ΚΔ/2017

Η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Απολύμανσης - Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας» στις εγκαταστάσεις της στον Υμηττό και της Κεντρικής Διοίκησης.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 26/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων της, που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 26/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων της.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 29/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία τεχνικών εγχειριδίων.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162