Διαγωνισμός 17/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ επαναπροκηρύσσει Κλειστό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 101.000 υφασμάτινων τελαμώνων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 13/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Διενέργεια Ετήσιου Προληπτικού Ελέγχου του προσωπικού της» ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

περισσότερα

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 20/ΚΔ/2017

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για εκποίηση σκάρτων μετάλλων (scrap), του Εργοστασίου Λαυρίου.

περισσότερα

Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι ο Ανοικτός Μειοδοτικός Νο 15/ΚΔ/2017, για την προμήθεια 11.000 κιλών CompositionA3, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

περισσότερα

Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης αυτών στο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 15/ΚΔ/2017, μετατίθεται.

περισσότερα

Διαγωνισμός 11/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Διαγωνισμός Νο 11/ΚΔ/2017, για την ανάδειξη Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης, επαναλαμβάνεται με τροποποιημένους όρους

περισσότερα

Μετάθεση ημερομηνίας συνάντησης

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η ημερομηνία συνάντησης 17/05/2017 ημέρα Τετάρτη στην υπ’ αριθμ. 621/8.5.2017 Πρόσκλησή της, μετατίθεται.

περισσότερα

Διαγωνισμός 17/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Κλειστό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 101.000 Bandoleers.

περισσότερα

Διαγωνισμός 16/ΚΔ/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εταιρείας ορκωτών ελεγκτών.

περισσότερα

Σύναψη Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Ασφαλιστική Εταιρεία

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» ενδιαφέρεται για τη Σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, με εταιρεία που ασκεί νόμιμα ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162