Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2018

Η Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την "Προμήθεια ενός Μεταχειρισμένουν Περονοφόρου Ανυψωτικού Μηχανήματος".

περισσότερα

Προκύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού».

περισσότερα

Προκύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Επιλογή Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου στην εταιρεία LT – PYRKAL.

περισσότερα

Διακύρηξη 11/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα τιμή, για την εκποίηση 220 τόνων άχρηστων μετάλλων.

περισσότερα

Προκύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 06/ΚΔ/2018 - Ορθή Επανάληψη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Επιλογή Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου.

περισσότερα

Διαγωνισμός 07/ΚΔ/2018

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών.

περισσότερα

Προκύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 06/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Επιλογή Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου.

περισσότερα

Προκύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 05/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Φρέσκου Παστεριωμένου Αγελαδινού Γάλακτος».

περισσότερα

Διαγωνισμός 04/ΚΔ/2018

Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την Επιλογή Φορέα Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 για το πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρείας.

περισσότερα

Διαγωνισμός 443

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους, προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την «Προμήθεια Χαρτονιών Εμπορίου».

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162