Διακήρυξη Νο 33/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. διακηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών, συνολικού προϋπολογισμού 239.352,53€.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών.

περισσότερα

Διαγωνισμός 31/ΚΔ/2017

Η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Απολύμανσης - Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας» στις εγκαταστάσεις της στον Υμηττό και της Κεντρικής Διοίκησης.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 26/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων της, που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 26/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων της.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 29/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία τεχνικών εγχειριδίων.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 21/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για την προμήθεια ενδυμάτων εργασίας διαφόρων τύπων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 25/ΚΔ/2017 - Παράταση

Δια της παρούσης η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Συμμετοχής στον υπ' αριθμ. 25/ΚΔ/2017 Διεθνή Διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία, παρατείνεται.

περισσότερα

Διαγωνισμός 25/ΚΔ/2017

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία, που αφορά σε Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής, για την Απορρύπανση – Εξυγίανση Εγκαταστάσεών της

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162