Διαγωνισμός 07/ΚΔ/2019 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το άρθρο 2.25 της διακήρυξης 07/ΚΔ/2019 για οικοδομικές εργασίες τροποποιείται από:

περισσότερα

Διαγωνισμός 07/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες ανακατασκευής κτιρίων» του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαυρίου.

περισσότερα

Διαγωνισμός 06/ΚΔ/2019 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ Δια της παρούσης η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής προσφορών στον υπ’ αριθμ. 06/ΚΔ/2019 Συνοπτικό Διαγωνισμό, παρατείνεται

περισσότερα

Διαγωνισμός 04/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ανασκευασμένου μηχανογραφικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές

περισσότερα

Διαγωνισμός 06/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης «Σχεδίου Εξυγίανσης – Απορρύπανσης ακινήτου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην Ελευσίνα».

περισσότερα

Διαγωνισμός 03/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου – Συντήρησης - Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 02/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής των ανελκυστήρων της εταιρείας .

περισσότερα

Διαγωνισμός 01/ΚΔ/2019

Η "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ" προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την "Προμήθεια ενός Μεταχειρισμένου Ανυψωτικού Μηχανήματος".

περισσότερα

Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2018 - Επανάληψη

Η "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ" προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την "Προμήθεια ενός (1) Μεταχειρισμένου Περονοφόρου Ανυψωτικού Οχήματος".

περισσότερα

Διαγωνισμός 17/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού».

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162