Διακύρηξη 11/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα τιμή, για την εκποίηση 220 τόνων άχρηστων μετάλλων.

περισσότερα

Προκύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 06/ΚΔ/2018 - Ορθή Επανάληψη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Επιλογή Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου.

περισσότερα

Διαγωνισμός 07/ΚΔ/2018

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών.

περισσότερα

Προκύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 06/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Επιλογή Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου.

περισσότερα

Προκύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 05/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Φρέσκου Παστεριωμένου Αγελαδινού Γάλακτος».

περισσότερα

Διαγωνισμός 04/ΚΔ/2018

Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την Επιλογή Φορέα Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 για το πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρείας.

περισσότερα

Διαγωνισμός 443

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους, προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την «Προμήθεια Χαρτονιών Εμπορίου».

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2017 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2016 - 2η Παράταση

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2017 - Παράταση

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η ημερομηνία υποβολής προσφορών στον υπ’ αριθμ. 32/ΚΔ/2017 Διαγωνισμό, παρατείνεται έως την 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162