Διαγωνισμός 8/ΚΔ/2019 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (2)

Σε απάντηση σχετικού αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων, οι οποίες αφορούν στη Διακήρυξη Νο 08/ΚΔ/2019, σας γνωρίζουμε τα εξής:

περισσότερα

Διαγωνισμός 8/ΚΔ/2019 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σε απάντηση σχετικών αιτημάτων για παροχή διευκρινίσεων, οι οποίες αφορούν στη Διακήρυξη Νο 08/ΚΔ/2019, σας γνωρίζουμε τα εξής:

περισσότερα

Διαγωνισμός 8/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων».

περισσότερα

Διαγωνισμός 18/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης «Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου για το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΕΑΣ ΑΒΕΕ».

περισσότερα

Διαγωνισμός 1105/ΣΕΑ/2019

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για τη λειτουργία των κυλικείων του Συγκροτήματος Εργοστασίου Αιγίου (ΣΕΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά.

περισσότερα

Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης «Πιστοποίησης Εξυγίανσης – Απορρύπανσης ακινήτου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην Ελευσίνα», σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη.

περισσότερα

Διαγωνισμός 13/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές «για την Επιλογή Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου για το έτος 2019 στην εταιρεία EΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

Διαγωνισμός 11/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές «για την επιλογή φορέα Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Ποιότητας για τη Μετάβαση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Τμήματος Μετρολογίας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 17025:2017 και την εκπαίδευση δέκα (10) ατόμων στις απαιτήσεις του νέου προτύπου και στον τρόπο εφαρμογής του».

περισσότερα

Διαγωνισμός 10/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές « Για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης των Οχημάτων και Μηχανημάτων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ».

περισσότερα

Διαγωνισμός 09/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές «για την επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού στις κτιριακές της εγκαταστάσεις».

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162