Διαγωνισμός 04/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ανασκευασμένου μηχανογραφικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές

περισσότερα

Διαγωνισμός 06/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης «Σχεδίου Εξυγίανσης – Απορρύπανσης ακινήτου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην Ελευσίνα».

περισσότερα

Διαγωνισμός 03/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου – Συντήρησης - Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 02/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής των ανελκυστήρων της εταιρείας .

περισσότερα

Διαγωνισμός 01/ΚΔ/2019

Η "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ" προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την "Προμήθεια ενός Μεταχειρισμένου Ανυψωτικού Μηχανήματος".

περισσότερα

Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2018 - Επανάληψη

Η "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ" προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την "Προμήθεια ενός (1) Μεταχειρισμένου Περονοφόρου Ανυψωτικού Οχήματος".

περισσότερα

Διαγωνισμός 17/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού».

περισσότερα

Διαγωνισμός 15/ΚΔ/2018

Η Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την "Προμήθεια ενός Μεταχειρισμένουν Περονοφόρου Ανυψωτικού Μηχανήματος".

περισσότερα

Προκύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού».

περισσότερα

Προκύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Επιλογή Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου στην εταιρεία LT – PYRKAL.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162