ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ . 02/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια 168.432 λίτρων Φρέσκου Παστεριωμένου Αγελαδινού Γάλακτος, για τους Δικαιούχους Εργαζομένους της, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 03/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

Διαγωνισμός 19/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων» σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη.

περισσότερα

Διαγωνισμός 22/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αντικατάστασης διαφώτιστων στέγης» σε κτίριο του Συγκροτήματος Εργοστασίου Υμηττού.

περισσότερα

Διαγωνισμός 23/ΚΔ/2019

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, για ένα (1) έτος

περισσότερα

Διαγωνισμός 21/ΚΔ/2019

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

περισσότερα

Διαγωνισμός 20/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου – Συντήρησης Αλεξικέραυνων .

περισσότερα

Διαγωνισμός 17/ΚΔ/2019 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε για την ανάδειξη Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους της, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

Διαγωνισμός 17/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε για την ανάδειξη Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους της, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

Διαγωνισμός 16/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Για την εκτέλεση του Έργου «Εργασίες Στεγανοποίησης οροφών κτιρίων».

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162