ΔΙαγωνισμός Νο 06/ΚΔ/2015

1. Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 24/02/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 κλειστό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 1.882 αντιβαλλιστικών πλακών .

περισσότερα

Διαγωνισμός 53/ΚΓ/2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 46.464 τεμαχίων γάλακτος τύπου εβαπορέ.

περισσότερα

Διαγωνισμός 46/ΚΓ/2014

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» προκηρύσσει την 08/01/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της φύλαξης των εγκαταστάσεών της.

περισσότερα

Διαγωνισμός 51/ΚΓ/2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για εκποίηση σκάρτων μετάλλων (scrap).

περισσότερα

Διαγωνισμός 49/ΚΓ/2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη φυσικών προσώπων ελεγκτών για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 49/ΚΓ/2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη φυσικών προσώπων ελεγκτών για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 47/ΚΓ/2014

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Αποσυναρμολόγηση και Μεταφορά δύο (2) Ανεμογεννητριών.

περισσότερα

Διαγωνισμός 44/ΚΓ/2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εταιρείας ορκωτών ελεγκτών.

περισσότερα

Διαγωνισμός Νο. 37/ΚΓ/2014

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 8.438 τεμαχίων Μεταλλικών Κιβωτίων ΡΑ 120.

περισσότερα

Διαγωνισμός 03/ΚΓ/2014

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Αποσυναρμολόγηση και Μεταφορά δύο (2) Ανεμογεννητριών.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162