ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 21/ΚΔ/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 21/ΚΔ/2015

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤ/184/ΣΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤ/184/ΣΕΑ

περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 09/ΚΔ/2015

Η "ΕΑΣ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 12/06/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της Ετήσιας Ασφάλισης των Οχημάτων της.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 20-ΚΔ-2015 ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΑ

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια :

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 18/ΚΔ/2015

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη, ο οποίος θα αναλάβει την απομάκρυνση :

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 13/ΚΔ/2015

1. Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 05/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ράβδων και ελάσματος αλουμινίου.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 04/ΚΔ/2015 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 21/05/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ράβδων αλουμινίου .

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 16/ΚΔ/2015

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 12.000 κιλών κυαθίου περιβλήματος βολίδας.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 17/ΚΔ/2015

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενδυμάτων εργασίας διαφόρων τύπων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα συνημμένα Παράρτημα Α΄ και Β΄στο διαγωνισμό.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 01/ΚΔ/2015

Η "ΕΑΣ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 20/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της καθαριότητας των εγκαταστάσεών της (Υμηττού, Λαυρίου, Μάνδρας, Ελευσίνας και Αιγίου) για χρονικό διάστημα ενός έτους.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162