Διαγωνισμός 51/ΚΓ/2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για εκποίηση σκάρτων μετάλλων (scrap).

περισσότερα

Διαγωνισμός 49/ΚΓ/2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη φυσικών προσώπων ελεγκτών για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 49/ΚΓ/2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη φυσικών προσώπων ελεγκτών για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 47/ΚΓ/2014

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Αποσυναρμολόγηση και Μεταφορά δύο (2) Ανεμογεννητριών.

περισσότερα

Διαγωνισμός 44/ΚΓ/2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εταιρείας ορκωτών ελεγκτών.

περισσότερα

Διαγωνισμός Νο. 37/ΚΓ/2014

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 8.438 τεμαχίων Μεταλλικών Κιβωτίων ΡΑ 120.

περισσότερα

Διαγωνισμός 03/ΚΓ/2014

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Αποσυναρμολόγηση και Μεταφορά δύο (2) Ανεμογεννητριών.

περισσότερα

Διαγωνισμός 35/ΚΓ/2014

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό

περισσότερα

Διαγωνισμός Νο. 36/ΚΓ/2014

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 15/07/2014ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μίας (1) συσκευής υψισύχνου διάταξης.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162