Διευκρινιστική Επιστολή για 32-ΚΔ-2015

Διευκρινιστική Επιστολή για 32-ΚΔ-2015

περισσότερα

Διαγωνισμός Νο 23/ΚΔ/2015 - Επανάληψη

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 24/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Α΄ υλών.

περισσότερα

Διαγωνισμός 34/ΚΔ/2015

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008 με φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από άλλον αντίστοιχο εξωτερικό φορέα Διαπίστευσης.

περισσότερα

Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2015

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για ανάδειξη Φορέα, που θα αναλάβει την Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων των εργοστασίων της.

περισσότερα

Διαγωνισμός 32/ΚΔ/2015

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για ανάδειξη Φορέα, που θα αναλάβει την Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων των εργοστασίων της.

περισσότερα

Διαγωνισμός 33/ΚΔ/2015

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για την προμήθεια ενδυμάτων εργασίας διαφόρων τύπων.

περισσότερα

Διαγωνισμός 31/ΚΔ/2015

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 22/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μεταλλικών κιβωτίων.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 29/ΚΔ/2015

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη εταιρείας η οποία θα αναλάβει την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης στο Σ.Ε.Λ.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 29/ΚΔ/2015

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη εταιρείας η οποία θα αναλάβει την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης στο Σ.Ε.Λ.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 20-ΚΔ-2015 ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΑ

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ράβδων χάλυβα.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162