Μειοδοτικός Διαγωνισμός 22/ΚΔ/2016

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με σκοπό τη σύναψη σύμβασης ετησίου ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 20/ΚΔ/2016

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εταιρείας ορκωτών ελεγκτών.

περισσότερα

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός 18/ΚΔ/2016

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για εκποίηση σκάρτων μετάλλων (scrap), τα οποία βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίου Υμηττού της ΕΑΣ.

περισσότερα

Διαγωνισμός 21/ΚΔ/2016

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου Παροχής Υπηρεσιών Απολύμανσης – Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας.

περισσότερα

Διαγωνισμός ΣΤ271ΣΕΑ

Η "ΕΑΣ ΑΒΕΕ", Συγκρότημα Εργοστασίων Αιγίου προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 150 τεμ. ξυλοκιβωτίων συσκευασίας.

περισσότερα

Διαγωνισμός 02/ΚΔ/2016

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκυρήσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για την κατασκευή βάσεων και καπακίων παλεττών.

περισσότερα

Διαγωνισμός Νο 38/ΚΔ/2015

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των αεροφυλακίων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων της.

περισσότερα

Διαγωνισμός 37/ΚΔ/2015

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

περισσότερα

Διαγωνισμός 37/ΚΔ/2015

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς. Διαγωνισμός 37/ΚΔ/2015

περισσότερα

Διαγωνισμός 37/ΚΔ/2015

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκποίηση σκάρτων μετάλλων (scrap).

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162