Διαγωνισμός 34/ΚΔ/2016

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Μετασκευής Χώρων Κτιρίου 135 στο Σ.Ε.Λ.

περισσότερα

Διακήρυξη Νο 32/ΚΔ/2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια option Δίσκων Ορειχάλκου.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 27/ΚΔ/2016 - Παράταση

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης αυτών στο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 27/ΚΔ/2016 μετατίθεται και ορίζεται ως νέα η 31/10/2016.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 29/ΚΔ/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 26/09/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, μειοδοτικό διαγωνισμό για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αεροφυλακίων.

περισσότερα

Διαγωνισμός Νο 14/ΚΔ/2016/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι, έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στον διαγωνισμό 14/ΚΔ/2016.

περισσότερα

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός 19/ΚΔ/2016

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για εκποίηση σκάρτων μετάλλων (scrap) που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαυρίου της ΕΑΣ.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 27/ΚΔ/2016

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την κατασκευή και προμήθεια καλύκων και καπακίων υψηλής πίεσης.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 29/ΚΔ/2016

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 29/09/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, μειοδοτικό διαγωνισμό για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των αεροφυλακίων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων της Υμηττού, Μάνδρας και Αιγίου.

περισσότερα

Μειοδοτικός Διαγωνισμός 14/ΚΓ/2016

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ", προκηρύσσει την 20/09/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με Φορέα Ελέγχου, για τον έλεγχο και πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων.

περισσότερα

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός 26/ΚΔ/2016

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για εκποίηση σκάρτων μετάλλων (scrap), τα οποία βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίου Αιγίου.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162