Διαγωνισμός 22/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αντικατάστασης διαφώτιστων στέγης» σε κτίριο του Συγκροτήματος Εργοστασίου Υμηττού.

περισσότερα

Διαγωνισμός 23/ΚΔ/2019

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, για ένα (1) έτος

περισσότερα

Διαγωνισμός 21/ΚΔ/2019

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

περισσότερα

Διαγωνισμός 20/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου – Συντήρησης Αλεξικέραυνων .

περισσότερα

Διαγωνισμός 17/ΚΔ/2019 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε για την ανάδειξη Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους της, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

Διαγωνισμός 17/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε για την ανάδειξη Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους της, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

Διαγωνισμός 16/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την Για την εκτέλεση του Έργου «Εργασίες Στεγανοποίησης οροφών κτιρίων».

περισσότερα

Διαγωνισμός 8/ΚΔ/2019 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (2)

Σε απάντηση σχετικού αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων, οι οποίες αφορούν στη Διακήρυξη Νο 08/ΚΔ/2019, σας γνωρίζουμε τα εξής:

περισσότερα

Διαγωνισμός 8/ΚΔ/2019 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σε απάντηση σχετικών αιτημάτων για παροχή διευκρινίσεων, οι οποίες αφορούν στη Διακήρυξη Νο 08/ΚΔ/2019, σας γνωρίζουμε τα εξής:

περισσότερα

Διαγωνισμός 8/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων».

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162