Ο Αντιναύαρχος Π.Ν (εα) Γιώργος Ροΐδης, με καταγωγή από τον Πόρο Τροιζηνίας, γεννήθηκε στον Πειραιά στις 03 Νοεμβρίου του 1953.

Είναι νυμφευμένος με την Διονυσία Δρίτσα και έχει δύο (2) παιδιά.

2. Εκπαίδευση  

    α. Εισήλθε στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1972 και αποφοίτησε ως Μάχιμος Σημαιοφόρος τον Ιούνιο του 1976.

    β. Είναι απόφοιτος της Ναυτικής Σχολής Πολέμου και αριθμού Σχολών Εξειδικεύσεως όπως της Σχολής Επιχειρήσεων         Αέρος Εδάφους της Π. Αεροπορίας, της Σχολής Ταχέων  Σκαφών, της Σχολής  Επιμορφώσεως Μαχίμων                         Αξιωματικών, της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Κατωτέρων ), της Σχολής Κυβερνητών Ταχέων Σκαφών, Σχολές                   ειδικοτήτων , Διακλαδικές Σχολές.  και  απέκτησε γνώσεις για :

 • Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων ( Decision making process )
 • ΔιεθνείςΣχέσειςκαιΔίκαιο ( Imternational Relations and Laws )
 • Διεθνείς    Οργανισμούς    (International Organizations) { UN – NATO – NAC –W.E.U – E.U – OSCE- ΙΜΟ }
 • ΔιεθνείςΑπειλέςκαιΠεριφερειακούς Κινδύνους( International Threats and Peripheral Risks )
 • Χειρισμό  Κρίσεων  (Crisis Management )
 • Επιχειρήσεις Διατήρησης και Ενίσχυσης της Ειρήνης (PeaceKeepingandPeaceEnforcementOperations )
 • Ανθρωπιστική Βοήθεια και Σχεδιασμό Εκκένωσης Έκτακτης Ανάγκης HumanitarianAidandEmergencyEvacuationPlans)
 • Επιχειρήσεις Ναυτικού Αποκλεισμού (MaritimeEmbargoOperations )
 • Συνεταιρισμό για την Ειρήνη (PartnershipforPeace ) { PFP }
 • Στρατηγική – Στρατηγικό Σχεδιασμό – Πολεμικά Παίγνια   ( Strategy –StrategicPlans – WarGames )
 • Πολιτικό-στρατιωτικές και Οικονομικές Υποθέσεις (Politico –MilitaryandEconomicAffairs )

 

3. Επαγγελματική Δραστηριότητα 

    α. Επαγγελματική Δραστηριότητα στο Πολεμικό  Ναυτικό 

    Υπηρέτησε  στο Πολεμικό Ναυτικό τριάντα πέντε (35) χρόνια.

     (1) Υπηρεσία επί πλοίων

     Στο σύνολο των δεκαεννέα (19) ετών υπηρεσίας σε μάχιμες μονάδες του Στόλου ( Αντιτορπιλικά, Τορπιλακάτους ,            Πυραυλακάτους και Φρεγάτες ), εκτέλεσε  όλα τα καθήκοντα του Μαχίμου Αξιωματικού όπως Αξιωματικού Κέντρου          Επιχειρήσεων, Αξιωματικού Συνεννοήσεως, Αξιωματικού Ηλεκτρονικού Πολέμου, Αξιωματικού Αεράμυνας,                      Αξιωματικού Οπλισμού, Αξιωματικού Ναυτιλίας, Αξιωματικού Ανθυποβρυχιακού Πολέμου και Υφάλων Όπλων καθώς          και τα καθήκοντα του Υπάρχου.

     Έχει διατελέσει Κυβερνήτης στην Τορπιλάκατο  ΛΑΙΛΑΨ (3 έτη), στην     Πυραυλάκατο  ΑΡΛΙΩΤΗΣ  (2 έτη), στην          Πυραυλάκατο  ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ( 2 έτη) και στην  Φρεγάτα  ΕΛΛΗ  (2 έτη) { Συνολικά εννέα (9) έτη}.

 

     (2) Επιτελικές Θέσεις 

          (α). Στην Διοίκηση Αντιτορπιλικών – Φρεγατών (1991 – 1993)  Διευθυντής  Α΄ Κλάδου  (Διεύθυνση Επιχειρήσεων ) και  Διευθυντής Β΄ Κλάδου (Διεύθυνση Προσωπικού ).

          (β) Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (1993 – 1998) Υπασπιστής  των Υπουργών Εθνικής Άμυνας.

          (γ) Στο Επιτελείο του Υπουργείου  Εθνικής Άμυνας (1999 – 2001)  Διευθυντής (με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων τις Διεθνείς Σχέσεις , την Ενημέρωση {δηλαδή τα θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης – τις εκδόσεις – τις σχέσεις με την Βουλή των Ελλήνων} , την Μέριμνα Στρατεύματος {δηλαδή την πολιτική σχετικά με την μορφωτική δραστηριότητα – την υγεία – την πρόνοια –τον αθλητισμό –το περιβάλλον –τα πολιτιστικά θέματα}, τις Κοινωνικές Δραστηριότητες{δηλαδή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών – την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο}, τις Δημόσιες Σχέσεις.

          (δ) Στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο  (2001 – 2003 )  Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου Ναυτικών Επιχειρήσεων και παράλληλα  ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Άμυνας της Κύπρου κ . Σωκράτη Χάσικου για θέματα Οργάνωσης – Αναδιοργάνωσης της Εθνικής Φρουράς, Διεθνών Σχέσεων και σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς.

          (ε) Στο Στρατηγείο Διοικήσεως  Ανατολικής  Μεσογείου (2003 -2004)  Διοικητής.

 

     Λόγω των θέσεων που υπηρέτησε στην  Διοίκηση Αντιτορπιλικών – Φρεγατών , στο Υπουργείο Εθνικής  Άμυνας , στο        Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς και στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου ασχολήθηκε με τα ακόλουθα :

 • Σχεδίαση και Πολιτική (Plans and Policy )
 • Τακτική Διοίκηση και Έλεγχος ( Tactical Command and Control )
 • Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διοικήσεως Ελέγχου και Επικοινωνιών (Computerized Commamd Control and Communication Information Systems {C3I} )
 • Ηλεκτρονικός Πόλεμος ( Electronic Warfare )
 • ΟπλικάΣυστήματα, όπλακαιπυρομαχικά (Weapons systems, weapons and ammunition )
 • Ασφάλεια ( Security and Safety )
 • Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Διοικητικής Μερίμνης  ( Integrated Logistic Support {ILS } )
 • ΔιεύθυνσηκαιΕκπαίδευσηΠροσωπικού (Personnel Management and Training )

 

    β. Επαγγελματική Δραστηριότητα εκτός Πολεμικού Ναυτικού 

        (1). Συνεργάτης της C&C S.A. για τον Στρατηγικό Επικοινωνιακό Σχεδιασμό. (2004)  

        (2). Μέλος του THINK TANK Στρατηγικών Αναλύσεων και το DEFENCE COMMUNICATION BRANCH της  C&C S.A.

             ( Αντικείμενο :  Μελέτες { Γεωστρατηγική Ανάλυση , Αμυντική Ισορροπία , Εξοπλιστικές Ανάγκες ,Νέες Tεχνολογικές Δυνατότητες } – Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή υποστήριξη { αμυντικών και εξοπλιστικών προγραμμάτων } – Διαρκής Πολιτική , Γεωπολιτική , Στρατηγική Ανάλυση και Πρόβλεψη {εκτίμηση } των εξελίξεων. ) (2004 – 2005) 

        (3). Σύμβουλος Ανάπτυξης και επικοινωνίας της LORDOS Ltd. ( Κατασκευές – Ξενοδοχειακές  Επιχ. Στην Κύπρο ) (2004 – 2006)

        (4). Ειδικός Συνεργάτης των περιοδικών “DEFENCE.MAG” , “ INTELLIGENCENET”, “ GreekDefenceNews “ και  “DEFENDORYdaily “.(2001 – 2005) 

        (5). Ειδικός Σύμβουλος της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  για θέματα Ναυτιλιακής και Λιμενικής Πολιτικής. (2009 – 2010) 

        (6). Πρόεδρος της Επιτροπής για τον Θαλάσσιο Τουρισμό   ( Επεξεργασία και σύνταξη του σχεδίου νόμου για την άρση του καμποτάζ ) (2009 – 2010)  

        (7).  Ειδικός Συνεργάτης του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά για Ναυτιλιακά και Λιμενικά θέματα. (2010 – 2011) 

        (8).  Ειδικός Συνεργάτης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. (2010 – 2011)       

        (9). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά ( μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος μετόχων). (2015 – 2016)    

       (10). Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ( ΕΣΠΑΠΠ ΑΒΕΕ).( 2016 – 2017) 

 

4.  Εμπειρία και Δραστηριότητες

     Κατά το διάστημα όπου υπηρέτησε / εργάστηκε ως Υπασπιστής – Διευθυντής  και  Ειδικός Σύμβουλος   Υπουργών            Άμυνας  (στην Ελλάδα και  στην Κύπρο), Ειδικός σύμβουλος της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και                Ναυτιλίας, Ειδικός συνεργάτης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  Ειδικός συνεργάτης του Προέδρου      και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ,  Πρόεδρος της Επιτροπής Θαλάσσιου Τουρισμού,  Μέλος του Διοικητικού              Συμβουλίου του ΟΛΠ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων        Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ( ΕΣΠΑΠΠ ΑΒΕΕ), απέκτησε μεγάλη εμπειρία σε διαπραγματεύσεις , την        λήψη αποφάσεων σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις, την επεξεργασία και σύνταξη Σχεδίων Νόμων και την διεύθυνση /      αποδοτική χρησιμοποίηση του προσωπικού , ενώ , πέραν των καθηκόντων του , συμμετείχε :

     α. Σε Ειρηνευτικές Αποστολές (στο πλαίσιο των Διεθνών Σχέσεων ) στα Βαλκάνια   ( Βοσνία – Αλβανία – Κόσσοβο –            FYROM ).

     β. Σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού  αμάχων  ( Αλβανία 1997 )

     γ. Στις συνόδους των Υπουργών  Άμυνας του ΝΑΤΟ , της  Δ.Ε.Ε και της Ε.Ε    ( 1993 -1998 και 1999 - 2003 )

     δ. Στις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε (1993 –1998 και 1999 - 2003)

     ε. Στην σύνοδο του παγκόσμιου οργανισμού ΙΜΟ το 2009

    στ. Σε αποστολές / επισκέψεις ,στα πλαίσια των Διεθνών και Διακρατικών σχέσεων , στα κράτη της Ε.Ε , τις Η.Π.Α , την Ρωσία , τα κράτη της Εγγύς και Μέσης Ανατολής ,τα κράτη της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας κλπ.

     ζ. Σε επιτροπές συνομιλιών   / καταρτισμού Διακρατικών Συμφωνιών.

     η. Στην  Σχεδίαση και Διεύθυνση εκτέλεσης επιχειρήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών )

     θ. Σε επιτροπές για την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου που διέπει τον θαλάσσιο τουρισμό, τον σχεδιασμό νέας δομής οργανισμών λιμένων , λιμενικών ταμείων και τουριστικών λιμένων καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία αυτών.

     ι. Στην επεξεργασία και σύνταξη του σχεδίου νόμου για την άρση του καμποτάζ

    ια. Στην επεξεργασία και σύνταξη σχεδίου νόμου για τον θαλάσσιο τουρισμό.

    ιβ. Στην επεξεργασία και σύνταξη σχεδίων νόμων για την Ναυτιλία (όπως για την Ναυτική εργασία, την Ποντοπόρο Ναυτιλία, την Ναυτική εκπαίδευση κλπ).

 

5.  Έχει τιμηθεί με δέκα τρία (13)  Εθνικά και Διεθνή Στρατιωτικά Παράσημα και  Μετάλλια.

6.  Είναι Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ )

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

 • Ηλιουπόλεως 111
 • 172 37 - Υμηττός, Αττική
 • info@eas.gr
 • 2109799000
 • 2109799162