Αρχική Χάρτης Επικοινωνία Σύνδεσμοι Αναζήτηση
This text is replaced by the Flash movie.
Η Εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε., απασχολεί 765 εργαζόμενους κατανεμημένους ανά εργοστασιακό συγκρότημα ως ακολούθως :
 
 1. ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
132
76
 56
ΥΜΗΤΤΟΣ
225
207
 18
ΑΙΓΙΟ
179
152
 27
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
52
  47
 5
ΛΑΥΡΙΟ
79
57
 22
ΜΑΝΔΡΑ
98
92
 6
ΣΥΝΟΛΑ
765
631
134
 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Η Διεύθυνση Διοικητικών υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε και οι στόχοι της Εταιρείας να επιτυγχάνονται, αλλά να υπάρχει και προσωπική ικανοποίηση των εργαζόμενων.

3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 
3.1 ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 
Η πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, βασίζεται σε διαδικασίες με βάση τις αρχές των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες.
 
Επιβεβαίωση αυτού, είναι το γεγονός ότι στην Κεντρική Διοίκηση επί συνόλου 132 εργαζομένων σε διοικητικές θέσεις, οι 56 είναι γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 42,42% του απασχολούμενου προσωπικού.

Σημαντικό επίσης είναι, για μια βαριά βιομηχανία με έμφαση στην παραγωγική διαδικασία και το ποσοστό εργαζομένων απόφοιτων ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα απασχολούνται 196 πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, δηλαδή ποσοστό 25,62% του προσωπικού.
 


3.2   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 Η Εταιρεία συνεργάζεται με τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντας θέσεις στους φοιτητές και σπουδαστές για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση κοντά σε έμπειρα στελέχη. Στην Εταιρεία επίσης ασκούνται πρακτικά και απόφοιτοι των ΙΕΚ.
 
3.3   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
 
Η Εταιρεία προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση σε αλλοδαπούς φοιτητές, δημιουργώντας στενές σχέσεις με μελλοντικούς επιστήμονες άλλων χωρών και προσφέροντας την ευκαιρία σε ισάριθμους Έλληνες φοιτητές να γνωρίσουν άλλες χώρες κάνοντας την πρακτική τους άσκηση, στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που αναπτύσσει.

3.4   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του Υμηττού λειτουργεί Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας Τεχνιτών Εργαλειομηχανών του ΟΑΕΔ, οι μαθητές της οποίας πραγματοποιούν την διετή πρακτική τους άσκηση στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.
 
2014
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

 
Εταιρικά Νέα
Δελτίο Τύπου 19/06/2014
Υπογραφή συμφωνίας των ΕΑΣ στο πλαίσιο της Έκθεσης EUROSATORY στο Παρίσι.
Περίληψη σχεδίου σύμβασης διάσπασης
Περίληψη σχεδίου σύμβασης διάσπασης της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά...
Δελτίο Τύπου 30/04/2014
Δελτίο Τύπου για τη νέα σύμβαση των Ε.Α.Σ.
Προϊόντα
PYRKALON ANFO
PYRKALON ANFO
copyright © 2007 | Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε .
  Το site κατασκευάστηκε και φιλοξενείται από την
Mediascape ΕΠΕ.